Dəmiryol yük vaqonlarının növləri və ölçüləri

QAPALI (ÖRTÜLÜ) VAQON

Крытый вагон

 

İç Ölçüləri

Qapı ölçüləri

Çəkisi

Həcmi

Yük götürmə qabiliyyəti

Qapalı vaqon

mm

mm

t

m3

t

uzunluğu

15724

 

26,0

138,0

68,0

eni

2764

3802

 

 

 

hündürlüyü

3050

2334

 

 

 

 

YARIMVAQON

Полувагон

 

İç Ölçüləri

Qapı ölçüləri

Çəkisi

Həcmi

Yük götürmə qabiliyyəti

Yarımvaqon

mm

mm

t

m3

t

uzunluğu

12690

 

23,0

75,2

71,0

eni

2890

 

 

 

 

hündürlüyü

2050

 

 

 

 

 

 

PLATFORMA

Платформа

 

İç Ölçüləri

Qapı ölçüləri

Çəkisi

Həcmi

Yük götürmə qabiliyyəti

Platforma

mm

mm

t

m3

t

uzunluğu

13300

 

23,5

 

71,0

eni

2770

 

 

 

 

hündürlüyü

400

 

 

 

 

 

 

VAQON-SİSTERN

Цистерна

 

İç Ölçüləri

Qapı ölçüləri

Çəkisi

Həcmi

Yük götürmə qabiliyyəti

Vaqon-sistern

mm

mm

t

m3

t

uzunluğu

 

 

27,0

83,0

67,0

eni

 

 

 

 

 

hündürlüyü

 

 

 

 

 

 

XOPPER

Хоппер

 

İç Ölçüləri

Qapı ölçüləri

Çəkisi

Həcmi

Yük götürmə qabiliyyəti

Xopper

mm

mm

t

m3

t

uzunluğu

 17840

 

47,0

111.8

47,0

eni

 2600

 

 

 

 

hündürlüyü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOYUDUCU VAQON

 

 

 

İç Ölçüləri

Qapı ölçüləri

Çəkisi

Həcmi

Yük götürmə qabiliyyəti

Soyuducu

vaqon

mm

mm

t

m3

t

uzunluğu

17840

 

47,0

111,8

47,0

eni

2600 

 

 

 

 

hündürlüyü

2400