Avto n/v - də yarımqoşquların növləri və ölçüləri

 Qoşqu və yarımqoşquların növləri

123

Çadır  - yarımqoşqu 
Yüklərin böyük qisminin daşınması üçün istifadə olunur. 

Tutum: 30-33 avropalet
Yüklənməsi: Arxa, yan, üst. 
Yük götürmə qabiliyyəti: 20 - 25 ton. 
Həcmi : 82-94 m3 
Yarımqoşqunun ölçüləri: uzunluğu 13.6 m ,eni 2.45m, hündürlüyü 2.65 m/2.75m.

 

 

Çadır – Meqa yarımqoşqu

 

Yüklərin böyük qisminin daşınması üçün istifadə olunur. 
Tutum: 30-33 avropalet
Yüklənməsi: Arxa, yan, üst. 
Yük götürmə qabiliyyəti: 20 - 25 ton. 
Həcmi : 100-105 m3 
Yarımqoşqunun ölçüləri: uzunluğu 13.6 m ,eni 2.45m, hündürlüyü 2.95 m

 

pric ter

Yarımqoşquizotermik (termos) 
Bu yarımqoşqu qida məhsullarının daşınması üçün nəzərdə tutlub. Müəyyən temperaturu uzun müddət saxlamaq qabiliyyətinə malikdir.
Tutum: 25-30 avropalet 
Yüklənməsi: Arxa
Yük götürmə qabiliyyəti : 20 - 25 ton
Həcmi : 82m
Yarımqoşqunun ölçüləri: uzunluğu 13.6 m ,eni 2.45m, hündürlüyü 2.45 m.

refr

Yarımqoşqusoyuducu 
Soyuducu generatora malik olan bu yarımqoşqu növü tez xarab olan və daşınması daima müəyyən temperatur rejimində tələb olunan yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulub. Yük bölməsində temperatur rejimi +25°С -dən - 20°С saxlamaq mümkündür. 
Tutum: 25 - 30 avropalet 
Yüklənməsi: Arxa. 
Yük götürmə qabiliyyəti: 20 - 25 ton. 
Həcmi : 82-86 m3 
Yarımqoşqunun ölçüləri: uzunluğu 13.6 m, eni 2.45m, hündürlüyü 2.65 m.

termos

Termos qoşqulu yük avtomobili.  
Uzun ölçülü yüklərin daşınması uçün nəzərdə tutulmayıb.
Tutum: 25 - 30 avropalet 
Yüklənməsi: Arxa
Yük götürmə qabiliyyəti: 18-22 ton
Həcmi : 105-120 m
Yarımqoşqunun ölçüləri: uzunluğu 7.3+8.3 m qoşqu ilə, eni 2.45 m ,hündürlüyü 2,95-3,05 m 

tent sc

Çadır qoşqulu yük avtomobili. 
120 kubluq nəqliyyat vasitəsi daha çox iri həcmli və standart yüklər üçün yararlıdır. İri ölçülü yüklər üçün sözü gedən nəqliyyat vasitəsi uyğun deyil.
Tutum: 25 - 30 avropalet
Yüklənməsi: Arxa, yan, üst.
Yük götürmə qabiliyyəti: 16-21 ton
Həcmi : 105-120 m3 
Yarımqoşqunun ölçüləri: uzunluğu 7.3+8.3 m qoşqu ilə, eni 2.45 m ,hündürlüyü 2,95-3,05 m

огьиф

Yüksək tutumlu yarımqoşqu - JUMBO 
Yüksək tutumluğa malik olan JUMBO yarımqoşqusu "Г" formalı döşəmə və təkərlərinin kiçik diametri nəticəsində əmələ gəlir.
Tutum: 27-33 avropalet 
Yüklənməsi:: Arxa, yan, üst.
Yük götürmə qabiliyyəti: 20-22 ton
Həcmi : 96-120 m
Yarımqoşqunun ölçüləri: uzunluğu 13.6m, eni 2.45m,hündürlüyü 2.65-3 m

konte

Konteyner daşıyan 
Konteyner daşıyıcıları 40' futluq və 20' futluq konteynerlər ilə təchiz olunurlar. Konteynerli nəqliyyat vasitələri daha çox multimodal (müxtəlif daşınma növlərindən ibarət) daşınmalarda istifadə olunurlar. Konteyner daşıyıcıları standart ölçülərə malikdirlər və asanlıqla yükləmə aşırından çıxa bilirlər.
Yük götürmə qabiliyyəti: 20-40 ton

Həcmi : 68 m3 
Yarımqoşqunun ölçüləri: uzunluğu12 m, eni 2.4 m ,hündürlüyü 2.4 m (40 fut)

екфд

Tral - Platforma       
İnşaat texnikalarının və iri əndazəli yüklərin daşınması üçün istifadə olunur.
Yük götürmə qabiliyyəti: 20-40 ton

 

sahalanda

80 sm bortlu açıq yarımqoşqu ( Şalanda )
Tikinti materiallarının,boruların və atmosfer yağıntılarından qorxmayan qurğuların daşınması üçün nəzərdə tutulub.  
Tutum: 25 - 30 avropalet 
Yüklənməsi:: Üst, yan, arxa
Yük götürmə qabiliyyəti: 20 ton 
Yarımqoşqunun ölçüləri: uzunluğu 11.7-13.6 m, eni 2.35-2.45 m, bortun hündürlüyü 0.8-1 m

gruz ten

Çadırlı – Yük avtomobili 
10 tonluq yük götürmə qabiliyyəti və 56 m3 yük həcmi olan nəqliyyat vasitələri.  15 ton yük götürmə qabiliyyəti, 50-60 m3 yük həcmi və 8 metrə qədər kuzası olan  nəqliyyat vasitələri.

Tutum: 25 - 30 avropalet 
Yüklənməsi:: Üst, yan, arxa. 
Yük götürmə qabiliyyəti: 10-15 ton 
Yarımqoşqunun ölçüləri uzunluğu 5-8 m, eni 2.4-2.5 m, hündürlüyü 1.8-3