Proyekt 9

Azərbaycan - Türkmənistan istiqamətində əndazəsiz yükün daşınması

1 ədəd yarımqoşqulu avto nəqliyyat vasitəsi.
 

Daşınma dövrü : Mart 2019