Proyekt 8

Qazaxıstan – Gürcüstan istiqamətində dərinqazma avadanlıqlarının əndazəsiz yük şəklində daşınması.

2 ədəd yarımqoşqulu avto nəqliyyat vasitəsi

Daşınma dövrü : İyul – Avqust 2018