Proyekt 7

Qazaxıstan – Azərbaycan - Gürcüstan istiqamətində əndazəsiz yükün daşınması.

1 ədəd yarımqoşqulu avto nəqliyyat vasitəsi

Daşınma dövrü : May 2018