Proyekt 5

Rusiya – Azərbaycan istiqamətində neft sənayesinə dair çənlərinin dəmiryol vasitəsi ilə daşınması

3 ədəd platforma tipli vaqon

Daşınma dövrü : Dekabr 2018 – Yanvar 2019