Proyekt 13

Azərbaycan - Niderland marşrutu ilə generatorların daşınması

Nəqliyyat vasitəsi: 1 yarımqoşqulu tent

Daşınma müddəti : Oktyabr, 2019