Proyekt 11

Türkiyə - Azərbaycan istiqaməti üzrə neft sənaye məhsullarının daşınması.

Nəqliyyat vasitəsi: 1 yarımqoşqulu tent

Daşınma dövrü : Avqust 2019