Proyekt 10

Azərbaycan – Qazaxıstan istiqamətində neft sənayəsinə aid avadanlıqların çatdırılması

Nəqliyyat vasitəsi : 2 yarımqoşqulu tent

Daşınma dövrü : Yanvar, 2019