Proyekt 1

 

Rusiya – Azərbaycan istiqamətində neft sənayesinə dair çənlərinin dəmiryol vasitəsi ilə daşınması
1 ədəd platforma tipli vaqon

Daşınma dövrü : İyul – Avqust 2018